X
تبلیغات
زولا
  باز آفرینی علم و هنر Dentistry & Medicine
علم امروز و هنر دیروز
یکشنبه 13 آذر‌ماه سال 1384
Antidotes ( پادزهرها )

ANTIDOTES

 

ACETYLCYSTEINE-ACTIVATED CHARCOAL-AMYL NITRITE-ATROPINE-CALCIUM DISODIUM EDETATE-DEFEROXAMINE-DICOBALT EDETATE-DIMERCAPROL-DISODIUM EDETATE-OBIDOXIME CHLORIDE-PENICILLAMINE-SODIUM THIOSULFATE

 

 

 

 

ACETYLCYSTEINE

موارد مصرف‌: استیل‌ سیستئین‌ برای‌درمان‌ مسمومیت‌ با استامینوفن‌ و به‌منظور جلوگیری‌ از اثر سمی‌ آن‌ بر کبدبه‌کار برده‌ می‌شود.

 

مکانیسم‌ اثر: استیل‌ سیستئین‌ می‌تواند کبدرا در برابر عوارض‌ سمی‌ متابولیت‌ فعال‌استامینوفن‌، از طریق‌ افزایش‌ میزان‌گلوتاتیون‌ و پیوند با متابولیت‌ فعال‌،محافظت‌ نماید.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ شدید وحساسیت‌ به‌ استیل‌ سیستئین‌ نبایدمصرف‌ گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود زخم‌ معده‌با احتیاط مصرف‌ گردد.

2 ـ درمان‌ با این‌ دارو حتی‌ در صورت‌بروز کهیر باید ادامه‌ یابد.

 

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ این‌ دارو خیلی‌شایع‌ نیست‌ ولی‌ شامل‌ واکنش‌های‌حساسیتی‌، انقباض‌ برونش‌، ادم‌ صورت‌،بثورات‌ جلدی‌، آنافیلاکسی‌، گیجی‌، تب‌،تهوع‌ و استفراغ‌ می‌باشد.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ دارو را می‌توان‌به‌صورت‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ تجویز کرد.

2 ـ قبل‌ از استفاده‌ از این‌ دارو در درمان‌مسمومیت‌ با استامینوفن‌ ضروری‌ است‌که‌ محتویات‌ داخل‌ معده‌ تخلیه‌ شود.

3 ـ درمان‌ با این‌ دارو حداکثر ظرف‌ 24ساعت‌ اول‌ پس‌ از مسمومیت‌ صورت‌ گیرد.

 

مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ پادزهر درمسمومیت‌ با استامینوفن‌ در ابتدا مقدار150mg/kg در 200 میلی‌لیتر دکستروز 5%طی‌ 15 دقیقه‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود ومتعاقبŠ مقدار 50mg/kg در 500 میلی‌لیتردکستروز 5% طی‌ 4 ساعت‌ و سپس‌100mg/kg در 1000 میلی‌لیتر دکستروز5% وراری‌ 16 ساعت‌ انفوزیون‌ می‌گردد.مقدار مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ مشابه‌بزرگسالان‌ است‌.

 

اشکال‌ دارویی‌:

Injection: 200mg / ml

 

ACTIVATED CHARCOAL

موارد مصرف‌: زغال‌ فعال‌ برای‌ درمان‌غیراختصاصی‌ اورژانس‌ در مسمومیت‌ناشی‌ از اکثر داروها و مواد شیمیایی‌مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو می‌تواند به‌بسیاری‌ از سموم‌ در معده‌ پیوند یافته‌ وجذب‌ آنها را کاهش‌ دهد، هر چند که‌ درمسمومیت‌ با سیانور کاملا بی‌اثر و درمسمومیت‌ با اسیدهای‌ معدنی‌، بازهای‌سوزاننده‌، اتانول‌، متانول‌ و املاح‌ آهن‌،اسیدبوریک‌ و مواد پاک‌ کننده‌ نسبتŠ بی‌اثراست‌. این‌ دارو برای‌ درمان‌ اسهال‌، سوءهاضمه‌، هیپرکلسترولمیا و کمک‌ به‌ جذب‌گازهای‌ روده‌ که‌ موجب‌ نفخ‌ می‌شوند نیزمصرف‌ می‌شود.

 

مکانیسم‌ اثر: به‌عنوان‌ داروی‌ ضداسهال‌،زغال‌ فعال‌ شده‌ بسیاری‌ از محرکهایی‌ راکه‌ موجب‌ اسهال‌ و نارحتی‌ گوارشی‌می‌شوند، جذب‌ سطحی‌ می‌کند. به‌عنوان‌پادزهر این‌ دارو مواد سمی‌ خورده‌ شده‌ راجذب‌ سطحی‌ کرده‌ و مانع‌ از جذب‌ آنها درمعده‌ و روده‌ می‌شود.

 

فارماکوکینتیک‌: این‌ دارو از مجرای‌

گوارش‌ جذب‌ نمی‌شود و متابولیزه‌ نیزنمی‌گردد. راه‌ اصلی‌ دفع‌ آن‌ از طریق‌

مدفوع‌ است‌. حداکثر اثر درمانی‌ چنانچه‌دارو طی‌ 30 دقیقه‌ پس‌ از بلع‌ ماده‌ سمی‌تجویز گردد، حداکثر اثر درمانی‌ حاصل‌می‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌موجب‌ بروز تهوع‌ و استفراغ‌ گردد

که‌ ممکن‌ است‌ در موارد بلع‌ مواد

سوزاننده‌ یا هیدروکربن‌های‌ فرارخطرناک‌ باشد.

2 ـ مصرف‌ طولانی‌ این‌ دارو برای‌ رفع‌ناراحتی‌های‌ گوارشی‌ کودکان‌ زیر 3 سال‌،ممکن‌ است‌ سوء تغذیه‌ ایجاد نماید.

تداخل‌های‌ دارویی‌: زغال‌ فعال‌ می‌تواندداروهای‌ موجود در لوله‌ گوارش‌ را جذب‌کند. جذب‌ استیل‌ سیستئین‌ خوراکی‌ وشربت‌ ایپکا را کاهش‌ می‌دهد. لذا درمواردی‌ که‌ مصرف‌ هر دو دارو لازم‌ است‌توصیه‌ می‌شود که‌ زغال‌ را فقط پس‌ ازاتمام‌ استفراغ‌ تجویز کرد. زغال‌ را نباید باشیر یا شربت‌ مخلوط کرد زیرا ظرفیت‌جذب‌ با آن‌ کاهش‌ می‌یابد.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ دارو در ظرف‌دربسته‌ نگهداری‌ شود.

2 ـ اگر قبلا به‌ مسموم‌ شربت‌ ایپکا داده‌شده‌ است‌، بعد از بروز استفراغ‌ از این‌ دارواستفاده‌ شود.

3 ـ استفاده‌ طولانی‌ مدت‌ این‌ دارو به‌عنوان‌ضد نفخ‌ توصیه‌ نمی‌گردد.

4 ـ این‌ دارو رنگ‌ مدفوع‌ را سیاه‌ می‌کند،اگرچه‌ این‌ مسأله‌ از نظر درمانی‌ اهمیت‌ندارد.

5 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با سایر داروهاخودداری‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در مسمومیت‌ حاد مقدار

100g ـ 30 گرم‌ (g/kg 2 ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسیون‌ در آب‌ مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ اسهال‌، مقدار 520 میلی‌گرم‌مصرف‌ می‌شود که‌ برحسب‌ نیاز، هر 30دقیقه‌ تا یکساعت‌ تکرار می‌شود، حداکثرمقدار مصرف‌ در این‌ موارد 4g/dayمی‌باشد. به‌عنوان‌ ضد نفخ‌، مقدار 4 - 1گرم‌ از دارو سه‌ بار در روز بعد از غذامصرف‌ می‌شود.

 

اشکال‌ دارویی‌:

Tablet: 250mg

Suspension: 30g / 240ml

 

AMYL NITRITE

موارد مصرف‌: آمیل‌ نیتریت‌ برای‌ درمان‌حملات‌ حاد آنژین‌ صدری‌ به‌کار می‌رود.ولی‌ بدلیل‌ وجود داروهایی‌ با سمیت‌ کمترمانند نیترات‌ها کمتر مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرد. این‌ ترکیب‌ عمومŠ در درمان‌مسمومیت‌ با سیانید مصرف‌ می‌شود. این‌دارو همچنین‌ به‌عنوان‌ داروی‌ کمک‌تشخیصی‌ در بررسی‌ عملکرد ذخیره‌ای‌قلب‌ استفاده‌ می‌شود.

 

مکانیسم‌ اثر: به‌نظر می‌رسد که‌ اثر ضدآنژین‌ آمیل‌ نیتریت‌ در نتیجه‌ کاهش‌ فشارشریانی‌ سیستمیک‌ و ریوی‌ باشد و کاهش‌برونده‌ قلبی‌ به‌ دنبال‌ مصرف‌ آمیل‌ نیتریت‌،ناشی‌ از گشاد شدن‌ عروق‌ محیطی‌می‌باشد. به‌ عنوان‌ پادزهر مسمومیت‌ باسیانید، آمیل‌ نیتریت‌ موجب‌ تشکیل‌متهموگلوبینمی‌ می‌گردد. این‌ ماده‌ باسیانید ترکیب‌ شده‌ و تبدیل‌ به‌ ترکیب‌ غیرسمی‌ سیانومتهموگلوبین‌ می‌شود.

 

فارماکوکینتیک‌: اثر آن‌ طی‌ 30 ثانیه‌ شروع‌شده‌ و 5 ـ 3 دقیقه‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ است‌ و تقریبŠ 1/3 آن‌از راه‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در بیماران‌ سالخورده‌،احتمال‌ بروز کمی‌ فشار خون‌ در حالت‌ایستاده‌ بیشتر است‌.

2 ـ در کم‌ خونی‌ شدید، خونریزی‌ مغزی‌ وضربات‌ وارده‌ به‌ سر، پرکاری‌ تیروئید وانفارکتوس‌ اخیر میوکارد با احتیاطمصرف‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ شایع‌ شامل‌سرگیجه‌ و یا منگی‌ هنگام‌ برخاستن‌ ازحالت‌ خوابیده‌ و یا نشسته‌، برافروختگی‌صورت‌ و گردن‌، سردرد خفیف‌، تهوع‌ یااستفراغ‌، نبض‌ سریع‌ و بیقراری‌ می‌باشد.

 

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشار خون‌ و یاسایر داروهای‌ گشادکننده‌ عروق‌ اثر آن‌ راتشدید می‌کند. اثرات‌ هیستامین‌ ونوراپی‌نفرین‌ و استیل‌ کولین‌ در مصرف‌همزمان‌ با آمیل‌ نیتریت‌ کاهش‌ می‌یابد.داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ اثر آمیل‌ نیتریت‌ راکم‌ می‌کنند.

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ بیمار باید آمپول‌ رادر میان‌ دستمالی‌ شکسته‌ و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق‌ کند و سپس‌ در حالت‌ نشسته‌ وخوابیده‌ قرار گیرد.

2 ـ این‌ دارو قابل‌ اشتعال‌ است‌.

 

مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ ضد آنژین‌، مقدار0/3 میلی‌لیتر (یک‌ آمپول‌) استنشاق‌می‌شود و می‌توان‌ آنرا هر 5 ـ 3 دقیقه‌ تکرارکرد به‌ عنوان‌ پادزهر مسمومیت‌ با سیانیددر صورت‌ لزوم‌ هر 5 دقیقه‌ به‌ مدت‌

60 ـ 30 ثانیه‌ تا زمان‌ بهوش‌ آمدن‌استنشاق‌ می‌شود و سپس‌ فاصله‌ مقادیرمصرف‌ را طولانی‌ کرده‌ و تا 24 ساعت‌مصرف‌ دارو ادامه‌ می‌یابد.

 

اشکال‌ دارویی‌:

Ampules for Inhalation

 


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 251702

Google


در کل اینترنت
در این سایت


افراد آنلاین: نفر


لیست 
وبلاگهای به روز شده